O firmie

Skład Zarządu Spółki:                            

Prezes Zarządu: Joanna Rurańska –Krężel


Gliwicki Zakład Usług Górniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-100 Gliwice, Jana Pawła II  2
NIP: 631-22-22-334
REGON: 276454514
KRS (RHB): 0000030966
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Powstańców Warszawy 23
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 28 679 000,00 zł
Rok założenia – 20.01.1999 r.