O firmie

Skład Zarządu Spółki:                            
Prezes Zarządu: Joanna Rurańska –Krężel

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
44-122 Gliwice, Jasna 31B
NIP: 631-22-22-334
REGON: 276454514
KRS (RHB): 0000030966
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Powstańców Warszawy 23
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 13 679 000 zł
Rok założenia – 20.01.1999 r.