O firmie


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM:
Data publikacji 25 listopad 2016 r.


RADA NADZORCZA Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ulica Jasna 31B na podstawie art. 19a, w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 981 z późn. zm.), ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dane podstawowe:

Pełna nazwa firmy:

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 631-22-22-334
REGON: 276454514
KRS (RHB): 0000030966

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Kościuszki 15
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Skład Zarządu Spółki:

Prezes Zarządu - mgr inż. Dariusz Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu - mgr inż. Marek Kałka (oddelegowany z Rady Nadzorczej)